Zwangerschap En Bevallingsverlof!

Indien u in verwachting bent, of graag en gezin wilt starten maar niet helemaal weet hoe het verder zit met uw werk, hoeft u geen zich geen zorgen te maken. Er zijn arbeidsovereenkomst specialisten die u tot dienst zijn. Het komt vaker voor dat zwangere vrouwen, of vrouwen die pas bevallen zijn worden gediscrimineerd op het werk. Want het is zo dat u dan recht heeft op zwangerschap en bevallingsverlof en dat willen de bepaalde werkgevers niet. Het is dus verlof tegen uw loonuitkering. verborgen-gebreken-woningen

Verschillende omstandigheden die te maken hebben met zwangerschap en moederschap kunnen een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengen:

  • Het recht op afwezigheid wegens prenataal geneeskundig onderzoek
  • Het moederschapsverlof
  • Borstvoedingspauzes

U heeft voor deze omstandigheden natuurlijk de ruimte nodig om dit in alle rust te doen. Tijdens en na de zwangerschap heeft u rust nodig om weer het oude te worden en zeker ook om tijd door te brengen met uw kind.

Prenataal geneeskundig onderzoek van de zwangere werkneemster 

Van de dag dat u uw werkgever op de hoogte heeft gebracht van uw toestand, heeft u recht om van werk afwezig te blijven met behoud van uw normaal loon gedurende de tijd die nodig is om prenatale geneeskundige onderzoeken te ondergaan wanneer deze niet buiten de arbeidsuren kunnen plaatsvinden. U dient uw werkgever op voorhand op de hoogte te brengen van de nodige afwezigheid.

Moederschapsverlof 

Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken.

  • Een prenataal verlof van maximum 6 weken :

Op vraag van u, neemt het verlof een aanvang ten vroegste 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze datum blijkt uit het geneeskundig attest dat de werkneemster moet bezorgen aan de werkgever ten laatste 7 weken voor deze datum.

  • Een postnataal verlof van minimum 9 weken

een periode van verplichte rust ten belope van 9 weken onmiddellijk na de bevalling. Gedurende deze periode is het de werkgever verboden om de werkneemster te werk te stellen, zelfs indien zij hierom zou verzoeken of zij haar akkoord zou geven om het werk te hernemen.

Borstvoedingspauzes 

Deze schorsing wordt niet verloond door de werkgever. Er is evenwel een vergoeding ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering voorzien.
De borstvoedingspauze bedraagt een half uur. U heeft recht op borstvoedingspauzes gedurende een periode van 9 maanden vanaf de geboorte van het kind.

Dit is slechts een kleine inlichting met betrekking tot zwangerschap en bevallingsverlof, indien u meer informatie wilt kunt u gerust contact opnemen met een van de specialisten.